Fabulo pomáhá tam, kde to potřebují

Společenská zodpovědnost firem by měla být v dnešní době součástí firemní kultury každé moderní společnosti. Kdo Fabulo zná, ví, že pomoc jakéhokoli charakteru nám není cizí.

Věděli jste, že s každým nákupem, který uděláte na našem e-shopu podpoříte zároveň spoustu neziskových organizací, které jsme si vybrali a rozhodli se jim podat pomocnou ruku?

Osudy lidí, nepřízeň osudu či životní prostředí nám nejsou lhostejné, proto se neustále zapojujeme nejen do prosociálních aktivit a pomáháme tak těm, kdo to potřebují. Rozhodli jsme se vám v krátkosti představit organizace, které dlouhodobě pravidelně podporujeme nebo jsme podpořili finančně (například také díky vašemu nákupu na Fabulo) nebo nefinančně. Jednorázové příspěvky a podpora rozmanitých prospěšných projektů nám také nejsou cizí.

Aktuální dění ve světě nás nenechalo chladnými, proto pomáháme, jak víme, například i nepravidelnými sbírkami pro následující organizace:

DunaVit (Podunajské ochranářské sdružení)

Jelikož nám není lhostejné ani prostředí kolem nás, spolupracujeme s organizací na podporu ochrany životního prostředí Žitného ostrova a jeho okolí. Jejím cílem je také rozvoj, revitalizace přírodního prostředí, ochrany flóry a fauny, a v neposlední řadě podpora ekologického smýšlení a eko-turistiky, vzdělávání a rozvoj kulturních hodnot Žitného ostrova a jeho regionu. Naposledy jsme například podpořili výsadbu 65 stromů.

Finančně můžete pomoci i vy v případě přímé podpory:  www.dunavit.sk

Pomoc Ukrajině

V nelehkých časech této doby a situace našeho souseda Ukrajiny jsme měli za samozřejmost zapojit se do pomoci. Nedokázali jsme nečinně přihlížet na problémy obyvatel za našimi hranicemi, a proto věříme, že jsme finanční a materiální pomocí alespoň částečně pomohli obyvatelům zasažených oblastí. Pomáhali jsme, jak se dalo – od zorganizované sbírky materiálních potřebností až po skladové prostory či odvozy materiálu jídla.

Finančně můžete pomoci i vy v případě přímé podpory: www.donio.sk

Nedokázali jsme nečinně přihlížet na problémy obyvatel za našimi hranicemi, a proto věříme, že jsme finanční a materiální pomocí alespoň částečně pomohli obyvatelům zasažených oblastí.

Nadace Via - Pomoc Moravě po zasažení ničivým tornádem

V roce 2021 jižní Moravu zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Prostřednictvím Nadace Via jsme se i my zapojili do finanční sbírky na pomoc zasáhnutým obcím, rodinám a lidem, aby sa s touto tragédií po vyčíňení tornáda dokázali lépe vyrovnat.  

Mezi "naše" fabulovské organizace, které podporujeme pravidelným finančním příspěvkem, patří:

Organizace muskulárních dystrofiků Slovenska a její veřejná sbírka Belasý motýl

Veřejnou sbírku Belasý motýl a její doprovodné akce od roku 2000 zajišťuje tým Organizace muskulárních dystrofiků v SR. Je to jediná specifická organizace na Slovensku, sdružující děti a dospělé s nervosvalovými onemocněními. Díky nim je k dispozici nabízená pomoc a odborné poradenství, aby pacienti v co největší míře dokázali žít nezávislý a plnohodnotný život. Vizí OMD SR je rovnocenné zapojení lidí s rozsáhlým a těžkým tělesným postižením do společnosti.

Finančně můžete pomoci i vy v případě přímé podpory:https://omdvsr.darujme.sk/belasymotyl/

Červený nos Clowndoctors

Organizace působící od roku 2004, přičemž prostřednictvím humoru a klaunského umění podporuje psychickou pohodu dětských pacientů a tím přispívá ke zlepšení jejich zdravotního stavu, odpoutává malé pacienty od strachu a napětí, spojeného s léčbou a neznámým prostředím. Clowndoctors pomáhají i seniorům s „rozhýbáním“ jejich paměti, fantazie a psychické i fyzické pohody a celkově radost ze života. Speciálně vyškolený personál 60 profesionálních zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje téměř všechny nemocnice s dětskými odděleními a 31 seniorských zařízení na celém Slovensku.  

Finančně můžete pomoci i vy v případě přímé podpory: www.cervenynos.sk

Magna

Organizace, založená v roce 2001 na Slovensku, mezinárodně poskytující pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi, včetně obětí přírodních katastrof, válek a konfliktů. V terénu Magna zastřešuje pomoc díky lékařům, zdravotníkům, technickým a jiným odborníkům, kteří zajišťují humanitární pomoc a pomáhají léčit děti a jejich rodiny. Také poskytuje již od začátku zdravotní pomoc obětem katastrof po celém světě, díky MAGNA nemocnicím zajišťuje rodinám a dětem zdravotní péči, léky a jídlo.  

Finančně můžete pomoci i vy v případě přímé podpory: https://www.magna.org/sk/podporte-nas/

 Jak můžete pomoci Vy?

  • Nákupem u nás podpoříte neziskové organizace automaticky, jelikož část částky vždy věnujeme vybraným neziskovým organizacím
  • Přispějte finančně online či offline přímo vybrané organizací dle vaší preference
  • Zakupte přímo nezbytné potřeby
  • Přispějte materiální pomocí do již zorganizovaných sbírek
  • Zorganizujte sbírku
  • Staňte se dobrovolníkem, darujte váš čas

 

Povaha pomoci závisí na povaze a cílech organizace, důležité je udělat první krok. Dobro je třeba jednat a šířit neustále dál, a tak i my ve Fabulu věříme, že každý svou trochou dokážeme podat pomocnou ruku v jakékoli podobě. Budeme proto rádi, pokud se zapojíte i vy. ❤