Jak pomáhá řízená meditace odložit ego a rozšířit pozornost?

Meditace je pozornost zaměřená na komunikaci duše a ducha. Vzniká tehdy, když je mysl ochotna vzdát se reakcí na podněty okolního světa, vzdá se signálů těla a potom se vzdává i vlastních myšlenek. Ve výsledku lze vytvořit kolem sebe klidný, harmonický, zdravý, úspěšný a přirozeně probíhající společenský život.

V dnešní době je naše mysl zaplavena množstvím informací, takže se stalo nezbytností používat takovou techniku, pomocí které se mysl naučí otevřít vyšším sférám vědomí. V blízké budoucnosti se může masově objevit požadavek na klid zažívaný prostřednictvím meditace, na meditační školy a na zdroje služeb řízené meditace. Zažít meditační uvolnění lze prováděním meditačních cviků. Mysl lze inspirovat několika velmi jednoduchými úkoly. Relaxací a řízenou meditací je povzbuzena na neobvyklou a novou činnost, která se nerozvine v tradičním chápání denní rutiny. Svou prací chci pomoci lidem, kteří chtějí prostřednictvím meditace rozvíjet své vědomí.

Mnohé může zajímat, co se ve skutečnosti děje v mysli, když meditace ještě není rozvinutá schopnost. Čeho mohou dosáhnout meditační cviky u obyčejného člověka? Rozvíjí se podvědomí, a tak vzniká schopnost sebepoznání i ve všedních dnech. V důsledku toho si uvědomíme i procesy, kdy se mysl přepne do stádia přežití a kvůli pocitům hněvu, paniky a úzkosti se obvykle stáhneme a ztratíme kontrolu. (To znamená, že se stáváme nějakým, jakým bychom nechtěli a dosáhneme jiného, ​​než jsme chtěli.) V tom okamžiku, kdy to pociťujeme jako problém, se můžeme rozhodnout překonat chování zapříčiněné nízkým egem. Krok za krokem se tak meditace i pro běžného člověka stává spirituálním zážitkem. Díky tomu se jeho bytí stává šťastnějším a harmoničtějším.

Cílem řízené meditace a relaxace je dosažení flexibility ega. Může se vyvinout taková schopnost, když je ego ochotné vzdát se řízení, vzdá se reakcí na podněty okolního světa a zůstává v pozici pozorovatele událostí. Takže, ego během každodenních událostí (hněv, panika, úzkost) medituje. Mnoho lidí si myslí, že ego je nepotřebnou a zkaženou částí nás. Pokládám za velmi důležité zdůraznit, že tato naše část nám dá povolení k fungování ve vyšším vědomí. Cílem tedy není jeho zničení, ale to, aby se v emocionální kritické situaci postavilo bokem, a místo stažení nechalo rozvinout pozornost do meditativního stavu.

Důležité je to, abychom řízenou meditaci poslouchali tehdy, pokud víme, jakých změn v našem chování chceme dosáhnout. Například samotné kreativní meditace mají takový smysl, že pomocí nich stále častěji pociťujeme nedostatek jako problém a dříve či později pochopíme, že není změna beze změny. Proto je efektivnější, pokud máme konkrétní představu o tom, v čem se chceme změnit působením meditace a na to žádáme způsob.

Pro tento účel jsem vyvinula Holistický mentorský program. V programu komplexní transformační cestou doprovázím lidi. Astroanalýzou napomáhám s vytyčením cílů, pomáhám s úkoly, aby se změna v požadované oblasti života podařila. Doporučuji vhodná meditační nebo doplňková cvičení, která pomáhají překonat překážky. Pokud je potřeba, vedu, dělám interaktivní meditace a také tímto usměrňuji ego na fungování holografické mysli.

Pro ty, kteří ke mně nemohou zavítat pro vzdálenost, a na žádost mých klientů, kteří si potrpí na řízenou meditaci i doma, jsem spustila youtube kanál. Svou první řízenou meditaci jsem už i nahrála, kterou lze použít při zmírnění traumatu z dětství a na uvědomění. Působením meditace se uvolňují emoce a otevírají nové perspektivy v oblasti sebevědomí. Už se ti někdy stalo, že jsi neuměl reagovat jako rovnocenný dospělý v dané životní situaci? Případně tě následně napadlo, co a jak jsi měl udělat? Touto meditací můžeš rehabilitovat části s nízkými vibracemi, které jsou bez motivace nebo uzemňují tvou pozornost důsledkem bolestivých traumat z dětství chudého na podněty. Můžeš je provádět v kterékoliv části dne.

Kopcso-Andrea

Autor:
Andi Kopcsó, holistický coach a sakrální malíř

Székesfehérvár / Győr