Spojení dýchání a masáže - jak správně dýchat během masáže?

Kvalitu práce maséra ovlivňují nejen jeho technické znalosti, ale i anatomické znalosti a odborná praxe. Samozřejmě, jsou to velmi důležité věci, na kterých se dá stavět, ale poté, co zvládneme základy, právě jemné drobnosti posouvají ošetření na opravdu vysokou úroveň. Dávám na vědomí faktor, kterž se může zdát jako druhořadá drobnost, ale přesto je to vlastně základní faktor, který vše ovlivňuje.

Pokud budete věnovat pozornost tomuto faktoru a ozřejmíte si ho do takové míry, může to posílit Váš hmat a vytříbit Vaše smysly. Ale pokud tuto činnost provádíte podvědomě, a řekněme, že máte zrovna špatný den, tak Vám může do stejné míry překřížit Vaše snahy o dobře provedené práci. A tímto faktorem není nic jiného než technika dýchání.

V tomto článku se budu zabývat ergonomií dýchání a v tématu Vám dám takové tipy, které pokud přijmete, bez ohledu na to, kolik máte zkušeností a odborných znalostí, už při Vaší nejbližší masáži budete mnohem lepším masérem než jste dosud byli. Kromě toho obecně píšu i o zátěžové dýchací ergonomii, takže v tomto článku může najít cenné rady pro sebe opravdu každý, kdo třeba provádí i nějakou jinou zátěžovou práci nebo si prostě chce vytvořit větší odolnost vůči zátěži či si zlepšit koncentraci.

Dýchání je jedinou základní životní funkcí, kterou můžeme kdykoliv ovládat, vždy, když se nám to líbí, bez potřeby speciální koncentrace. Ačkoliv v zásadě mluvíme o vegetativní funkci, na její uvědomění a vědomé ovládání není potřeba se naučit meditační techniky a nemusíme kvůli tomu absolvovat drahé kurzy. Dýchání může být řízeno jednoduchou soustředěností a vědomým rozhodováním. ,,Nyní se chci nadechnout a nyní zase ne. Nyní chci provést hluboký povzdech, a nyní chci pouze mělce vydechovat."

Kromě toho je velká souvislost mezi dýcháním a současným emocionálním stavem jednotlivce. Pokud jsme klidní nebo soustředění, dýcháme pomaleji a uváženě. V případě napětí či  rozrušení dýcháme těžce, nerovnoměrně a podstatně rychleji. Emoce proto ovlivňují dýchání, ale platí to i opačně.
Pokud je dýchání podvědomé, řídí ho emoce, jakmile je vědomé, tento proces může být obrácen. Pokud pozvedneme naše dýchání na úroveň vědomí, jsme jím schopni ovlivnit naše emoce a naši aktuální náladu.

Určitě jste už viděli člověka, který byl nervózní, už byl na pokraji kolapsu a jiní se ho snažili uklidnit tím, že ho nabádali, aby pomalu a hluboce dýchal; a jakmile tak učinil, mu bylo lépe. Možná jste si již také všimli sami na sobě, že pokud jste klidní, můžete se soustředit na věci lépe, všímáte si toho více ve svém okolí a cítíte se v harmonii s Vaším prostředím. Každý, kdo je klidný, má i lepší zrak, sluch, čich i chuť, a ano, drahý kolego, s naším pátým smyslem je situace stejná.

Pokud jste klidní, Váš hmat je silnější, a dokonce se Vaše ruce budou méně třást. V takovém případě máte zlepšený oběh krve i energie, a tím se Vaše doteky stávají teplými a příjemnými. Pokud jsou Vaše mysl a tělo klidné, jste schopni provádět i menší, více zaměřené pohyby. Vaše dlaně v tomto stavu pracují jako jakýsi sonar.

JAk mŮžete v sObĚ vytvoŘIT tento stav BĚHEM masírovÁnÍ?

vezmi-si-jeden-velky-nadych

Dýchejte v takovém tempu, jak Vám to nejlépe vyhovuje, ale v žádném případě ne tak pomalu, abyste měli kyslíkový deficit a zase ne tak rychle, abyste měli závratě. Lépe a jednodušeji se nastavíte na dýchání, pokud má Vaše práce hladký plynulý rytmus, takže stojí za to věnovat i tomuto pozornost. Pokud se necítíte být přiměřeně klidní, měli byste před masáží jen tak sedět na židli a volně dýchat, cca 5-10 minut, a snažit se tím dosáhnout pomalejšího a pravidelného dýchání.
Vědomé, rovnoměrné, postupně zpomalující dýchání zklidňuje mysl a pomáhá člověku krok po kroku dostat se v daném okamžiku do optimálního stavu.

To bYlo to veLké tajEmstvÍ?

Samozřejmě, že to není vše, ale pokud už jen toto budete aplikovat během své práce, budete cítit rozdíl a neuděláte žádnou významnou chybu v rámci Vaší ergonomie dýchání. Pokud jste schopni věnovat pozornost svému dýchání a jeho pravidelnosti, už jste na absolutně dobré cestě. Budete o poznání více koncentrovanější a citlivější než předtím. Vaše doteky budou o poznání jemnější a Vaše rehabilitace bude přesnější. Mohl bych říct, že toto je nultá úroveň, vstup do světa ergonomie dýchání. Je to práh, přestoupením kterého se ocitáte na cestě poznávání umění dýchání, které kromě toho, že pomáhá být efektivnější při masáži, je zároveň i vynikající metodou sebepoznávání a vlastního rozvoje.
Pokud jste i nadále zvědaví, jak můžete při masáži ještě více kultivovat svou dýchací techniku, tak čtěte dál!

MedtOda Čchi-kung

4Tradiční čínská medicína nazývá vědomé sloučení dýchání a pohybu díky koncentrované pozornosti jako Qi Gong (Čchi-kung). Tato technika je základem mnoha orientálních pohybových umění.

Během dýchání se dostává kyslík do našeho těla a kyslík je energií pro tělo. Pokud věnujeme pozornost energii, která přichází do našeho těla a zaměřujeme se na její příznivé účinky, resp. na to, na co bychom ji chtěli používat, pak se energie může využívat efektivněji a snadněji si najde svůj účel.

Na základě tohoto principu mají Čchi-kung praktiky prokazatelně amplifikační účinky na imunitu. V Číně v některých nemocnicích dodnes předepisují lékaři na jednodušší onemocnění či nachlazení Čchi-kung cvičení. Možná se už ve Vás vynořila otázka: ,,Mám tedy během masáže praktikovat Čchi-kung, nebo co?" A jakkoliv překvapivě to bude znít, odpovědí je: ANO.

Pokud jste se již setkali s koncepcí Čchi-kung a zdá se Vám tato odpověď trochu zvláštní, můžete být klidní, nejste sami. Většině lidí se po zaslechnutí tohoto výrazu vybavují ladné pohyby Tai-chi. Nicméně, jak jsem napsal výše - Čchi-kung je mnohem více než pouze toto, resp. je to mnohem obecnější věc. Spojení dýchání a pohybu pomocí koncentrace. Pokud se zamyslíte nad významem této věty, uvědomíte si, že tyto znalosti lze aplikovat v mnoha oblastech.

co je tedy Čchi-kung ve „srozumitelnějším jazyce"?

V podstatě je to: věnovat pozornost Vašemu aktuálnímu pohybu a k němu příslušející dýchání. Pokuste se pozorovat, jaké změny ve Vás vyvolávají tyto dvě činnosti prováděné současně. Zformulujte si, jaký je Váš cíl během Vašeho pohybu a dechu a pokuste se co nejvytrvaleji a co nejsilněji soustředit na daný cíl.

Čchi-kung je aktivní meditace; a jako u většiny meditací, i u této je její podstatou to, že pokud ji praktikujete často, vytratí se Vám zbytečné myšlenky z hlavy.

Díky tomu budete stále více ,,v přítomnosti" a dokážete se v daném okamžiku soustředit najednou pouze na jednu věc, ale zato velmi intenzivně. A stejně jako v jiných metodách, tak i v této - když si osvojíte její základy, můžete se dále prohlubovat v detailech.
Například na současné iniciování určitých pohybů a k nim příslušejícího dýchání; nebo aby dynamika dýchání sledovala dynamiku Vašeho pohybu.

JAk aplikovaT ČchiI-kung pŘi pohybU s vyššÍ záTĚŽÍ?

Když pracujete s určitým zatížením (např. tažení lana, veslování nebo například masáž), tak tehdy je účelné provádět výdech v době, kdy ve Vaší aktivitě následují části s větším zatížením nebo části vyžadující větší koncentraci; bezprostředně předtím však musíte nasát tolik kyslíku, kolik Váš organismus bude potřebovat během následného zatížení. veslovanieZ fyziologického hlediska to má takový význam, že když vdechem získáte do organismu čerstvý kyslík, tak bezprostředně poté (tedy při výdechu) jste nejsilnější a nejkoncentrovanější, a tak právě tehdy máte největší šanci udělat nejlepším způsobem to, co děláte.

Možná nejlepším ilustrativním příkladem je technika veslování. Když sportovec ponoří pádla do vody a následně s nimi provede silný záběr, aby po vodě plul, vždy v té chvíli vydechne. Když pádla zvedne z vody a připraví se na další záběr, tehdy vdechuje novou dávku čerstvého vzduchu. První je aktivní, a ta druhá pasivní fáze.

Pravda, ne všechny sporty fungují takto ,,černo - bíle" jako veslování. Zároveň však v téměř každém pohybu lze najít trochu aktivnější a trochu pasivnější části, které mohou být tímto způsobem podporovány dýcháním. Není náhoda, že tajemstvím dlouhodobého a vynikajícího sportovního výkonu je i to, že dýchání sportovců je pravidelné a soustředěné a - pokud je to možné - mají i trochu pasivnější úseky během sportovního výkonu, kdy v těchto periodách vůbec, nebo pouze minimálně pracují jejich svaly. Naše kosterní svaly jsou silné, ale zároveň se rychle unaví, když jsou v soustavné a nepřerušované zátěži.

JAk aplikovaT Čchi-kung pŘi masáži?

Tip č. 1

Vždy vědomě kontrolujte své dýchání.

Tip č. 2

Dýchejte pravidelně, nikdy nezadržujte vzduch.

Tip č. 3

Hledejte takové periody, hmaty a momenty ve Vaší práci, které jsou více zatěžující než zbytek úkonu. Nadechněte se bezprostředně před nimi a když následuje zátěž, tehdy vydechněte vzduch.

Tip č. 4

Dynamika dýchání ať sleduje dynamiku Vašeho pohybu. Při pomalejších, natažených pohybech ať je i dýchání pomalejší, při rychlejších pohybech zase rychlejší.

Tip č. 5

Klaďte důraz na postupné učení. Na začátek si vyberte pouze jeden pohyb, jeden moment z Vaší práce a tehdy si vyzkoušejte tento způsob. Pak pracujte dále ,,tradičně" tak, jako do té doby; dopřejte Vašemu organismu čas zpracovat nové zkušenosti. Na změnu si je po třeba vždy zvyknout. Pokud jste začátečník a ne vždy přesně odhadnete, kolik vzduchu musíte nasát nebo vydechnout, opakujete to mnohokrát za sebou, můžete mít kyslíkový deficit nebo závratě.

Tip č. 6

Při vdechnutí (pasivní fáze) dostáváte do plic čerstvý kyslík, díky němuž při následném výdechu (aktivní fáze) budou svaly i mozek fungovat s vyšší výkonností. Využijte toho. Při výdechu se soustřeďte na Vaše vnímání. Pokud budete často trénovat a dostatečně procítíte podstatu věci, Váš hmat bude sofistikovaný, Vaše dlaně budou měkčí, teplejší a Vaše doteky budou efektivnější. Zkuste si i vizuálně představit ten efekt, kterého chcete dosáhnout během masáže Vašeho klienta.

Tip č. 7

masaz-hra-tvareMěli byste si nechat ústa alespoň mírně otevřená, zejména na začátku. Jednak proto, abyste se mohli rozhodnout, zda budete dýchat ústy nebo nosem; a jednak proto, že zjistíte, že v určitých chvílích musíte relativně rychle dýchat, a to můžete dělat snadněji právě ústy, zvláště pokud jste si je už pootevřením na začátku ,,připravili". Kromě toho, pokud jsou Vaše ústa volně otevřená a nestaráte se o to, jak právě vypadáte, ale soustředíte se do svého nitra a necháte ať máte tvář, jakou právě máte mít, můžete se na cokoliv mnohem lépe soustředit. Pokud přijmete tuto radu, Vaše práce i Váš pohled budou koncentrovanější, a to pocítí i Vaši klienti. Pokud se nebudete bát pustit se po poli mimiky, celá Vaše bytost se stane vznešenější a umělečtější.

V začátcích cvičení dýchací techniky během masáže zažijete pravděpodobně i pocit neúspěchu; a to v první řadě proto, že budete dýcháním přijímat příliš mnoho, nebo naopak příliš málo vzduchu, než kolik bude žádoucí, což povede k závrati, resp. k dušnosti. Kromě toho můžete dělat začátečnickou chybu, že k některým pohybům - vzhledem k jejich délce - nedokážete přizpůsobit Vaše dýchání, čímž se dostanete z rytmu a celé se to zamotá. Proto se doporučuje, jak jsem to již zmiňoval, začít v malém, pouze při jednom - dvou pohybech. Dodržujte princip posloupnosti, a pak se úspěch vyrovná nezdarům. S přibývajícím časem věnovaným tréninku dýchání potom dosáhnete úspěchů, až nakonec nezdary úplně zaniknou a zůstane pouze zážitek z úspěchu.

masazna stolicka-technika-dychaniaKdyž už budete mít dostatečnou praxi v této metodě a budete ji umět snadněji používat, po chvíli budete cítit, že Váš pohyb a Vaše doteky ,,splynou" s Vaším dýcháním. Výsledkem efektivního zvládnutí systému aktivních a pasivních úseků zvýšíte svou odolnost proti zátěži, při práci se méně unavíte, a podstatně snížíte riziko případných zranění.
Když se Vám tato činnost stane rutinou, zaznamenáte, že si to začnete ,,užívat" a potřebnou koncentraci už nebudete vnímat jako zátěž, ale jako absolutně příjemnou věc. A to se odrazí nejen na kvalitě Vaší práce, ale i na Vašem obličeji. Budete vytvářet dojem umělce zcela ponořeného do své umělecké činnosti, a Vaši klienti se Vám odvděčí mnohem širším úsměvem a dostanete mnohem více uznání než obvykle.

Chcete sE DÁLE vzdĚlávaT na tOto témA?

Pokud máte chuť se dále vzdělávat v oblasti ergonomie dýchání, klikněte zde! 

Pokud Vás zajímá, jakou zpětnou vazbu můžete získat, pokud věnujete pozornost svému pohybu a dýchání během masáže, klikněte zde!

Sandor Nagy - Rapid Massage

Autor:

Sándor Nagy

klasický a sportovní masér, odborník v oblasti pohybu a držení těla,
spine trainer, zakladatel a vedoucí společnosti Rapid Massage Service