Švédská masáž včera a dnes

Bezpochyby je klasická olejová masáž, nebo jiným názvem švédská masáž, nejrozšířenějším druhem masáží v Evropě. Kdo se chce učit masírovat, nejčastěji si vybere kurz švédské, léčebné nebo sportovní masáže, o které si myslí, že je dobrý základ, na který později může stavět další masážní techniky. Ale je švédská masáž opravdu předchůdcem všech masáží? Asi neprozradíme velké tajemství, pokud řekneme, že ne. Ale přece, čemu může děkovat švédská masáž, že je tak úspěšná a populární?

Zvědavost a touha po rozvoji byly vždy lidstvu vlastní. Nejvíce příkladů najdeme v oblasti vědeckých vynálezů, lékařských úspěchů. Nicméně i taková vědní disciplína, jako je fyzioterapie, prošla dlouhou cestou.

Pokud se na masáž podíváme jako na druh léčby, můžeme vidět, že i když se v jednotlivých kulturách vyvinuly různé masážní styly, jedna věc byla společná - lidské doteky mají léčivé účinky.

Rozvoj a touha experimentovat měly vliv i na rozvoj masáží. Zatímco na egyptských nástěnných malbách masírovali nohy léčivými bylinami, dnes už na základě neurologických výzkumů víme, že určité reflexní zóny přes nervová spojení mají vliv na činnost vnitřních orgánů. Pokud nezavrhneme historické památky, ať už písemné nebo na malbách zobrazené léčebné zvyky, mnohému se můžeme přiučit od našich Předků.

Základy klasické olejové masáže, kterou vyučuji, můžeme znát již z prací řeckých vědců, ale v písemné formě je shrnul až Pehr Henrik Ling, švédský mistr šermu (1776–1839). Systematicky uspořádal hmaty a zkombinoval masáž s tělesnými cvičeními. Dnešní názvy hmatů švédské masáže pocházejí z původně používaných francouzských názvů jako například effleurage, petrissage, tapotement, friction.

Od tréninků francouzských šermířů po dnešní podobu švédské masáže uplynula dlouhá doba, a nadále se neustále rozvíjí. Základy, které byly původně zapsány, jsou platné dodnes. Pět základních hmatů (klouzání, hnětení, tepání, tření a chvění nebo vibrace) v maximální míře povzbuzuje oběhovou soustavu. Pečlivě promyšlené a vědomě aplikované, správně dávkované a načasované hmaty spolu s tělesným pohybem téměř vždy přinesou výborné výsledky. Jako ve snižování bolesti, tak i při zlepšení trénovanosti mohou pomoci terapeutům i klientům.

Fyziologické účinky švédské masáže můžeme zařadit do tří hlavních skupin: lokální, nepřímé a všeobecné účinky. Bez nároku na úplnost jsou to účinky na úrovni pokožky, pojivové a svalové tkáně a okostice, dále zlepšení prokrvení, zvýšení látkové přeměny, odstranění odpadních látek, snížení bolestivosti, rychlejší regenerace a zvýšení výkonnosti.

Během masáže je důležité si uvědomit, že lidský organismus se sice skládá z různých částí, představuje komplexní a nedělitelný celek. Takže ať pracujeme na kterékoliv oblasti, vždy mysleme na příčiny vzniku bolestí dané oblasti. Takovou příčinou může být napětí v jiné části těla, nesprávné držení těla, pracovní zátěž či psychické problémy. Pro zjištění těchto příčin nestačí možnosti švédské masáže, proto je důležité zapojit další odborníky, nebo si prohloubit poznatky z příslušných oblastí. Stejně je nezbytné v zájmu důkladné a precizní práce rozvíjet naše znalosti z oblasti anatomie lidského těla.

avatar

Autor:
Dr. Kubiczáné Borda Györgyi, masér a léčitel